Všeobecné informace

125 let Bosch – Stvořeno pro život
Společnost Robert Bosch GmbH a její představitelé

Robert Bosch (nar. 1861, zemřel 1942)
Zakladatel a šéf společnosti

Robert Bosch otevřel svoji Dílnu pro jemnou mechaniku a elektrotechniku ve Stuttgartu v roce 1886 a během následujících desetiletích vedl svou společnost k mezinárodnímu úspěchu. Jeho vizionářství, důraz na hodnoty a společensky odpovědné vedení jsou dodnes v Bosch Group zřetelné. V roce 1926 se stáhl z každodenního chodu firmy a přenechal výkonné řízení společnosti třem ředitelům: Hermann Fellmeth, Karl Martell Wild, Hans Walz, který je zároveň vedl.

Hans Walz (nar. 1883, zemřel 1974)
1942–1963 předseda výboru vykonavatelů závěti Roberta Bosche
1953–1963 předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH

Syn učitelky ze Stuttgartu, Hans Walz, měl rozhodující vliv na činnost společnosti více než půl století. Nejdříve byl od roku 1912 tajemníkem Roberta Bosche. Od roku 1924 byl členem představenstva tehdejší společnosti Robert Bosch AG. Od roku 1953 do roku 1963 byl předsedou správní rady společnosti Robert Bosch GmbH a nakonec byl čestným předsedou společnosti Bosch. Pod jeho vedením se společnost Bosch vyvinula v globální technologickou společnost. Mezi jeho počiny patří úspěšné přebudování společnosti a jejího mezinárodní obchodu po druhé světové válce, stejně jako rozdělení společnosti do divizí. Proces, který začal v roce 1959. Walz měl taktéž hlavní roli ve vývoji nových firemních principů, které byly přijaty v roce 1964.

Prof. Dr. phil. h. c. Hans L. Merkle (nar. 1913, zemřel 2000)
1963–1984 předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH

Hans L. Merkle, jež měl průpravu v obchodu a podnikání, pokračoval v odkazu svých předchůdců Roberta Bosche a Hanse Walze tím, že kladl důraz na posílení společnosti na mezinárodním poli. V tomto ohledu je podstatný rok 1973, kdy společnost Bosch založila svůj první výrobní závod od dob druhé světové války v USA. Merkle je také zodpovědný za diversifikaci firmy do oblasti obalové techniky a průmyslové techniky, včetně pneumatického a hydraulického inženýrství, stejně tak za vstup do telekomunikací v roce 1982. Hans L. Merkle byl předsedou dozorčí rady společnosti Robert Bosch GmbH v letech 1984–1988 a v roce 1988 byl jmenován jejím čestným předsedou.

Prof e. h. Dr. phil. Dr. rer. oec. h. c. Marcus Bierich (nar.1926, zemřel 2000)
1984–1993 předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH

Marcus Bierich, držitel titulu Ph.D. ve filozofii, stál v čele Bosch Group po více než devět let. Během jeho vedení byly od roku 1987 činnosti v oblasti telekomunikací poprvé rozšiřovány, pak sloučeny a nakonec v roce 1989 vytvořily obchodní oblast komunikační technika. Ale toto období je také poznamenáno odstoupením z jiných oblastí podnikání, jako jsou zařízení televizních studií, projektory a fotoaparáty. Bierich pokračoval v rozšiřování působnosti Bosch Group na mezinárodním poli, podporoval vstup na trhy zemí bývalé Varšavské smlouvy po sjednocení Německa. Marcus Bierich byl předsedou dozorčí rady společnosti Robert Bosch GmbH v letech 1993–2000.

Prof Dr.-Ing. Hermann Scholl (nar. 1935)
1993–2003 předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH

Hermann Scholl, který má vysokoškolské vzdělání v oblasti strojírenství, nastoupil do společnosti v roce 1962. Od začátku pracoval na elektronických aplikacích pro automobily. Podílel se mimo jiné na vývoji elektronického vstřikovacího systému benzínu Jetronic (1967) a protiblokovacího brzdového systému ABS (1978). Jako předseda správní rady se Scholl především zaměřil na rozšíření mezinárodního dosahu společnosti v rozvíjejících se trzích mimo Evropu. Rozšiřování aktivit v Asii, zejména v Indii, Číně a Jižní Koreji, bylo a je ku prospěchu udržování inovační síly společnosti. Scholl byl také zodpovědný za další diverzifikaci společnosti. Například v roce 2001 společnost Bosch převzala průmyslové vedení společnosti Mannesmann Rexroth AG, spojila ji s divizí Automatizační technika a tím vznikl Bosch Rexroth AG. Hermann Scholl byl komplementář (neomezený ručitel) společnosti Robert Bosch Industrietreuhand KG (RBIK) od roku 1995 a předseda valné hromady akcionářů od roku 2000. 1. července 2003 byl jmenován předsedou dozorčí rady společnosti Robert Bosch GmbH.

Franz Fehrenbach (nar. 1949)
Předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH od roku 2003

Franz Fehrenbach je předsedou představenstva společnosti Robert Bosch GmbH a společníkem Robert Bosch Industrietreuhand KG od 1. července 2003. Jeho povinnosti zahrnují korporátní plánování, korporátní komunikaci, brand management a marketingovou komunikací, vrcholové vedoucí pracovníky, nemovitosti a zařízení. Fehrenbach, zkušený průmyslový inženýr, který zastával několik rolí napříč celou Bosch Group od roku 1975, pečlivě pohání kupředu strategii Bosch Group, která tkví v dalším snížení závislosti na automobilovém odvětví tím, že společnost nadprůměrně roste v dalších obchodních oblastech. Hlavní ohniska působnosti společnosti vidí v oblasti inovací, globalizace, ochrany životního prostředí a zachování zdrojů a energetické účinnosti. Ve všech těchto činnostech je jeho cílem zajistit společnosti dlouhodobou existenci tím, že společnost vstupuje do slibných produktových oblastí a současně řídí firmu v souladu s principy společenské odpovědnosti.

- leden 2011

Informace v němčině (DE) Informace v angličtině (EN)


Skok na vrchol stránkynahoru