Všeobecné informace

125 let Bosch – Stvořeno pro život
Mezinárodní trhy a cesta k úspěchu
Internacionalizace je součástí tradice společnosti Bosch

 • Klíčem k úspěchu je celosvětový prodej inovačních produktů
 • Mezinárodní účast zabezpečuje celosvětovou konkurenceschopnost
 • Dceřiné a přidružené společnosti ve více než 60 zemích

  Stuttgart – Mezinárodní orientace je součástí strategie Bosch Group. Jako přední světový dodavatel technologií a služeb, který má více než 300 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích, Bosch Group vyprodukovala mimo Německo v roce 2009 přibližně 76 procent z celkového objemu prodeje. Společnost zaměstnává po celém světě 280.000 lidí. Pobočky a divize společnosti Bosch tvoří mezinárodní síť vývoje, výroby a prodeje. Takováto široká celosvětová účast posiluje inovační schopnosti a konkurenceschopnost společnosti Bosch. Mezinárodní účast je tedy klíčovým faktorem pro dlouhodobý a pokračující úspěch firmy.

  Testování mezinárodních vod
  Globální zaměření Bosch Group je téměř stejně staré jako společnost sama. Jeho zakladatel, Robert Bosch, brzy pochopil, že internacionalizace představuje příležitost k růstu. Měl přirozeně v povaze znaky kosmopolitního a vizionářského podnikatele a tak se zaměřil na mezinárodní účast v prodeji tak i ve výrobě. Společnost Bosch působí ve Spojených státech a Číně více než 100 let, a japonské, portugalské a finské dceřiné společnosti slaví sté výročí v roce 2011. Strategie internacionalizace společnosti Bosch hrála a hraje významnou roli při přeměně společnosti v globálního hráče, kterým je dnes.

  Se svým modifikovaným nízkonapěťovým magnetoelektrickým zapalováním vyvinutým v roce 1897 a jeho nástupcem, upraveným vysokonapěťovým magnetoelektrickým zapalováním z roku 1902, připravil Robert Bosch půdu pro úspěch automobilu. Krátce po té si Robert Bosch uvědomil, jak bude jeho nová technologie důležitá. Jeho úsilí dostat své produkty na trh mimo území Německa byly podpořeny jak jeho dřívější zkušenosti s prací ve Spojených státech a Spojeném království tak i příležitostmi, které mezinárodní obchod nabízí. Spolu s britským obchodníkem Frederickem R. Simms zřídil v roce 1898 Robert Bosch obchodní zastoupení ve Spojeném království. O rok později rozšířil svou činnost do Francie a Belgie a řídil ji z Paříže. Další obchodní zastoupení byla otevřena v celé Evropě v roce 1903 a 1904: v Itálii, Rakousku-Uhersku, Nizozemsku, Rusku, Švýcarsku a Skandinávii. Úspěch vysokonapěťového systému magnetoelektrického zapalování se zapalovací svíčkou, představeného v roce 1902, byl zejména přínosem pro mezinárodní obchod společnosti Bosch. Proto tedy Bosch zřídil obchodní zastoupení také mimo Evropu, například ve Spojených státech a Jižní Africe v roce 1906, v Austrálii a na Novém Zélandu v roce 1907, v Číně v roce 1909 a v Japonsku v roce 1911. Zvláště britské dceřiné společnosti se do začátku první světové války vedlo velmi dobře: 90 procent automobilů vyrobených ve Spojeném království bylo vybaveno Bosch systémy magnetoelektrického zapalování. Takovouto rostoucí poptávku po magnetoelektrickém zapalovacím systému již nemohla továrna ve Stuttgartu zvládat sama. První výrobní závod mimo Německo se otevřel v Paříži v roce 1905. Odtud společnost Bosch uspokojovala zákazníky ve Francii, Belgii a Spojeném království.

  Léta rozmachu ve Spojených státech
  Obchodní zastoupení, které bylo založeno v New Yorku v roce 1906, slavilo ohromný úspěch a Bosch své celosvětové tržby téměř zdvojnásobil v následujícím roce po vstupu na americký trh. Vzestup popularity automobilů jako způsob hromadné dopravy s sebou přinesl obrovské obchodní příležitosti. Auta se zapalováním Bosch byly daleko lepší než konkurence a technologie Bosch se stala preferovanou technologii pro přední výrobce. Robert Bosch sám později popsal úspěch svého produktu ve Spojených státech jako „skutečný triumf“. Bylo jen přirozené, že v USA otevřel výrobní závod, v roce 1912 ve Springfieldu, Massachusetts. Také rozšířil rozsah svého podnikání prostřednictvím sítě agentů a prodejních míst po celé zemi.

  Nové začátky po první světové válce
  Vypuknutí první světové války přinesl mezinárodnímu obchodu prozatímní konec. V mnoha zemích, kde byl Bosch úspěšný, a to zejména ve Spojeném království a Francii, své aktivity zastavil. Vstup USA do války v roce 1917 byl následovaný vyvlastněním Bosch Magneto Company ve Spojených státech. Díky ztrátě ochranných známek a jejich přiřazení novým majitelům ve Spojeném království, Francii a ve Spojených státech bylo obtížné v poválečných letech obnovit mezinárodní prodejní síť. Nicméně, roku 1920 byly podepsány nové smlouvy s agenty v Argentině, Chile, Číně, Kubě, Egyptě, Indonésii, Japonsku, Jižní Africe, Sýrii a Thajsku. Robert Bosch rozvíjel úzkou mezinárodní spolupráci a spojenectví s firmami mimo Německo, které vyráběli podobné výrobky. Byl tak schopný udržet podnik ve stabilitě přes velkou hospodářskou krizi v roce 1929 až do vypuknutí druhé světové války.

  Spojené státy se stávají hlavní trhem
  V roce 1930 v USA bylo konečně dosáhnuto dohody s novými vlastníky někdejší společnosti Bosch Magneto Company, která byla vyvlastněna v roce 1918. Fúzí byla vytvořena nová společnost United American Bosch a její jméno bylo v roce 1938 zjednodušeno na American Bosch Corporation (ABC). Druhá světová válka vedla k druhému vyvlastnění orgány USA. Poté, co mezinárodní politické dopady války z velké části proběhly, podařilo se společnosti Bosch získat oporu ve Spojených státech. V roce 1953 New Yorku byla založena nová obchodní společnost Robert Bosch Corporation. V roce 1974 Charlestonu, Jižní Karolína, začala výroba zařízení pro vznětové motory. V roce 1983 byla obnovena práva k ochranným známkám, které byly vyvlastněny důsledkem války, a celosvětovému používání názvu Bosch. Společnost Bosch v současné době sdružuje více než 20.000 zaměstnanců na asi 90 místech v Severní Americe, včetně 14.000 zaměstnanců ve Spojených státech. Severní Amerika je pro Bosch Group největší trh. Téměř všechny divize společnosti tam jsou aktivní, i když je důraz kladen na automobilovou techniku. Především se jedná o oblasti moderních technologií pro vznětové motory a inovační řešení, například systém řízení podvozku ESP ®, které představují značné příležitosti pro růst na severoamerickém trhu.

  Místní výroba dává Bosch konkurenční výhodu
  Již v roce 1956 pokrývala celosvětová síť obchodních zastoupení a zákaznických služeb 130 zemí světa. Společnost Bosch se pustila do politiky místní výroby, aby nevznikly překážky pro obchodování a dlouhé zásobovací trasy, ale také to byl způsob, jak vstoupit na nové trhy jako je Austrálie a Indie. Jihoaamerický trh začal být lukrativní v době, kdy příznivé výrobní podmínky v Brazílii začaly přitahovat mezinárodní automobilky jako jsou Ford, General Motors, Daimler-Benz a Volkswagen. Bosch měl své obchodní zástupce v Brazílii od roku 1910, ale blízkost k důležitým zákazníkům byl pro společnost Bosch dostatečný důvod přijmout odpovědnost za prodeje svých vlastního originálního vybavení a začít vyrábět své produkty na místní úrovni v roce 1954. Nová továrna v Campinas se otevřela v roce 1960 a stala se základem pro jednu z nejvýznamnějších regionálních dceřiných společností Bosch Group. V současné době pro brazilskou společnost Bosch pracuje více než 10.000 zaměstnanců.

  Růst prostřednictvím akvizic a nových míst
  Bosch důsledně pracuje na vytváření své mezinárodní působnosti. Tam, kde v 50. letech úsilí směřovalo především na zřizování nových obchodních zastoupení a výrobních závodů, v 60. letech se přeneslo na restrukturalizování společnosti, aby zůstala mezinárodně konkurenceschopná. Přeuspořádání společnosti Bosch na síť relativně autonomních divizí začalo. Bosch zvýšil své výrobní kapacity a to jak prostřednictvím nových lokalit, například Španělsko a Mexiko, tak i – zejména v oblasti automobilové techniky – nákupem společností po celém světě.

  Úspěšné partnerství v Indii
  Obchod v Indii se v první polovině 20. století rozjížděl pomalu. Britští konkurenti na trhu motorových vozidel a prvovýbavy dominovali, takže téměř žádné z vozidel na pozemních komunikacích nepotřebovaly náhradní díly Bosch. Systematický rozvoj regionální přítomnosti nezačal až do roku 1951. Nejprve přes licenční smlouvu pro dieselové vstřikovací zařízení a zapalovací svíčky s Motor Industries Company Limited (MICO), společný podnik indických firem. Vstup do této aliance zabezpečil společnosti Bosch přístup na indický trh a znamenalo to, že mohla být v roce 1953 spuštěna místní výroba produktů pro zemědělství a automobilový průmysl. Dnes Bosch kontroluje zhruba 70 procent akcií ve této své indické dceřiné společnosti, která byla v roce 2007 přejmenována na Bosch Limited. V Indii Bosch zaměstnává celkem asi 18.000 lidí v 14 výrobních závodech a tří technických center.

  Asijský rostoucí trh se otevírá
  V 70. letech zájem společnosti Bosch o jihovýchodní asijský trh trvale rostl. Základy pro činnost společnosti v Asii a Tichomoří byly položeny v roce 1972 se zahájením výroby v Penangu, Malajsie. Začátkem poloviny 80. let výrobní závody v Hongkongu a Jižní Koreji, stejně jako pobočky v Pekingu, Bangkoku, a Tchaj-wanu vydláždili cestu pro širokou škálu aktivit v tomto významném rostoucím trhu. Zejména v Číně – kde byly systémy magnetoelektrického zapalování Bosch poprvé prodány v roce 1909 – založila společnost společné podniky s čínskými partnery v 90. letech. Tak bylo možné se chopit obchodních příležitostí předložených čínskou ekonomickou liberalizací. V Číně pracuje více než 23.000 zaměstnanců v divizích společnosti Bosch, které zde téměř všechny mají zastoupení, a jejich 21 výrobních závodech. Asie a Tichomoří jsou nyní jedním z rostoucích trhů, ve kterých Bosch Group má nejsilnější prodeje.

  Nové trhy ve východní Evropě
  Novým impuls k postupné internacionalizaci Bosch byl dán politickým a ekonomickým otevřením východní Evropy v roce 1990 a rostoucí globalizací světové ekonomiky na přelomu tisíciletí. Podíl prodeje mimo území Německa na celkových tržbách Bosch Group vzrostl z 51 procent v roce 1990 na 76 procent v roce 2009. Potenciál pro rozvoj byl obrovský a to nejen na rostoucích trzích v Americe a Asii, ale také ve střední a východní Evropě. Regionální pobočky se sídlem v Polsku, Maďarsku, Rusku, a tehdejším Československu vznikly brzy a moderní výrobní závody následovaly.

  Podpora technologie budoucnosti ve světě
  Vývoj společnosti Bosch a její výrobní sítě, která se úspěšně po desetiletí rozrůstá, umožňuje efektivní využití technické dokonalosti a výrobní kapacity v lokalitách společnosti po celém světě. Především celosvětové působení Bosch Group na trhu a schopnost inovace spolu vytvářejí příležitosti pro spolupráci týmů i přes hranice jednotlivých zemí na vývoji a výrobě nových produktů. Spojenectví s jinými společnostmi na vývoji průkopnických technologií, například se Samsung v oblasti technologie baterií pro elektrické pohonné jednotky, nabízí možnosti růstu, který je založen na budoucnosti a v centru pozornosti. Díky spolupráci s vysokými školami, výzkumnými institucemi a vědeckými centry v Číně, Německu, Indii, Spojených státech a mnoha dalších oblastech světa, Bosch podporuje výzkum inovačních technologií, které mají slibnou budoucnost. Společnost navazuje na své hlavní kompetence při podpoře výzkumných programů a moderních metod výuky a investuje přímo do mladých vědců a celosvětové znalostní společnosti.


  Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem v oblasti technologií a služeb. Za rok 2009 v obchodních oblastech automobilové a průmyslové techniky, spotřebního zboží a techniky budov dosáhlo zhruba 275 000 pracovníků obratu 38,2 miliard euro. Pro fiskální rok 2010 společnost Bosch předpovídá obrat z prodeje na 46 miliard euro a zhruba 280 000 zaměstnanců. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a více než 300 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů je společnost Bosch zastoupena ve zhruba 150 zemích. Tento celosvětový svazek vývojových, výrobních a odbytových firem je předpokladem pro další růst. Bosch investuje každoročně více než 3,5 miliardy euro do vývoje a výzkumu a přihlásí celosvětově zhruba 3800 patentů. Svými výrobky a službami Bosch zvyšuje kvalitu života tím, že přináší inovativní a užitečná řešení.

  Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861-1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 92 % majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

  Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz.

  PI 7232 - leden 2011

  Informace v němčině (DE) Informace v angličtině (EN)

  *)  Obrázky ve formátu JPEG otevřené v prohlížeči mohou být uloženy na pevný disk stisknutím pravého tlačítka myši na ploše obrázku a výběrem "Uložit obrázek jako...", popř. "Save Image as".


 • Skok na vrchol stránkynahoru