Všeobecné informace

„Girl´s Day“ - skvělá možnost pro dívky k nahlédnutí do světa techniky
Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě podporuje dívky v zájmu o technická povolání

 • „Girl´s Day“ pořádaný 14. října 2016 umožnil dívkám nahlédnout do světa techniky
 • Pozvánku firmy Bosch v Jihlavě poznat svět inovativní techniky využilo 20 dívek
 • Dívky se živě zajímaly o technická témata a hravou formou projevily vysoký zájem o techniku

  Jihlava. Dne 14. října 2016 pozvala firma Bosch Diesel s.r.o. celkem 20 dívek se zájmem o techniku na tradiční „Girl´s Day“. Jednalo se o dcery zaměstnanců firmy navštěvující pátou až sedmou třídu základní školy. Cílem každoročně pořádané akce je podpořit u dívek zájem o technické obory a zároveň jim umožnit nahlédnout do světa techniky. „Chceme dívkám dodat odvahu. Dívky by samy měly objevit vše, co se skrývá pod pojmem technika a zjistit, že technika může být i zábavná“, řekl Ralph Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o.

  Možnost objevit s firmou Bosch široký svět techniky
  „V centru tématu Prumysl 4.0 stojí tzv. chytrá továrna, která se výrazne liší od dnešního pojetí továren. Propojením lidí, stroju a výrobku vznikají chytré výrobní systémy, které spolu navzájem komunikují a jsou schopny se navzájem samostatne rídit. Tímto zpusobem dochází v systému Prumyslu 4.0 k mnohonásobnému nárustu flexibility výrobních procesu a produktivity výroby. Závod Jihlava úzce spolupracuje s centrálními místy firmy Bosch nejen na prvních projektech Prumyslu 4.0 – jako napríklad na monitoringu vreten obrábecích stroju, ale sám chce dalšími rešeními prispet k dalšímu rozvoji projektu. Jako závod s realizací Prumyslu 4.0 chceme navrhovat inovativní rešení, ze kterých budou mít užitek i další závody“, sdelil na záver návštevy Ralph Carle, obchodní reditel firmy Bosch Diesel s.r.o.

  Pro dívky byl nachystán pestrý program, během kterého mohly osobně poznat technické a pracovní prostředí firmy Bosch v Jihlavě. Vedle informací o firmě Bosch a výrobním závodu v Jihlavě stála v centru programu i možnost vyzkoušet si práci s technickou stavebnicí Merkur.

  Rozděleny do týmů, obdržely dívky úkol postavit z technické stavebnice Merkur model traktoru. Na základě vlastní zkušenosti a možnosti aplikace získaných vědomostí během práce se stavebnicí Merkur, si dívky vytvořily vztah k reálné technice. V soutěži o nejlepší model z Merkuru zvítězil tým ve složení Monika Bambulová, Eva Koubková, Sára Lebrušková, Eliška Pešáková a Pavla Rychlá.

  Vedle soutěže s technickou stavebnicí mohly dívky soutěžit i o titul „Technikgirl“: v závěrečném testu měla děvčata prokázat nabyté vědomosti nejen o firmě Bosch, ale například i poznávat nářadí, které se používá ve výrobě jihlavského závodu. Na základě nejvíce správných odpovědí získala Sára Lebrušková titul „Technikgirl 2016“.

  Po společném obědě mohly dívky navštívit výrobu a podívat se např. i na pracoviště svých rodičů. Na závěr akce pokládala děvčata řadu otázek a dotazů a získala cenné informace o možnostech podpory a technického vzdělávání žen u firmy Bosch.

  Zpětná vazba účastnic letošního „Girl´s Day“ byla ve znamení nadšení: od „Bylo super, že jsme tu mohly spoustu věcí vyzkoušet sami“, přes „Velmi nás to bavilo“, až po „Určitě příští rok přijdu zase“.

  Vzdělávání a profesní vzdělávání jako součást společenské zodpovědnosti
  „Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do profesního života. Jako firma podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu,“ shrnul Ralph Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o.

  Závod Jihlava
  Ve firmě Bosch Diesel s.r.o. je zaměstnáno na 4 300 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém Common Rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR - Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2015 se firmě opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2015“ první místo v kategorii „Exportér s největším objemem exportu 2014 - Kraj Vysočina“.


  Obrázky:8-JhP-1-6-2016

  Kontakt pro novináře:
  Mojmír Kolář
  Tel: +420 56758-5601
  Email: mojmir.kolar@cz.bosch.com

  Bosch se v České republice skládá z šesti legálních entit a zaměstnává 8 009 pracovníků. Bosch Group v České republice dosáhla v roce 2015 obratu 1 773 milionů eur (prodej a výroba), prodej na území ČR činil k 1.1.2016 694 milionů eur.

  Více informací na www.bosch.cz, www.bosch.cz/press

  Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 375 000 lidí (k 31. 12. 2015). Tržby firmy za rok 2015 dosáhly hodnoty 70,6 miliard eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a více než 440 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů je společnost Bosch zastoupena ve zhruba 150 zemích. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 55 800 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 118 lokalitách po celém světě. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“.

  Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861-1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 92 % majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

  Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.bosch-press.com, twitter.com/BoschPresse.

  TI JhP_COM 8 - říjen 2016

  *)  Obrázky ve formátu JPEG otevřené v prohlížeči mohou být uloženy na pevný disk stisknutím pravého tlačítka myši na ploše obrázku a výběrem "Uložit obrázek jako...", popř. "Save Image as".


 • Skok na vrchol stránkynahoru