Všeobecné informace

Výroční tisková konference
Vzájemně propojené technologie zlepšují kvalitu života
Zlepšení výsledků očekáváno v roce 2013

 • Značně rozdílný vývoj tržeb v odvětvích i regionech
 • Bosch Group dosáhla v roce 2012 hrubého zisku 2,5 procent (EBIT)
 • V roce 2013 je očekáván nárůst prodeje mezi 2 až 4 procenty
 • Do 2020 dosáhnou výnosy z energetiky a techniky budov 8 miliard euro.

  Stuttgart – Bosch Group předvídá mírné zlepšení ekonomického růstu. Za těchto okolností očekává dodavatel technologií a služeb v tomto roce zvýšení vlastních prodejů mezi 2 až 4 procenty. Tato čísla uvedl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva Bosch na výroční tiskové konferenci. “Přijali jsme mnoho opatření, abychom tento rok zlepšili příjmy. Současně využijeme naše růstové příležitosti jak v zavedených pracovních oblastech tak v nově vytvářených oblastech podnikání, " řekl Denner. Firma ještě stále vidí v ekonomice značná rizika způsobená vysokým zadlužováním vlád v USA a v Evropě. Bosch očekává konec recese evropské ekonomiky, ale předvídá zde ekonomickému vývoji letos stagnaci. Na tomto pozadí prodeje Bosch Group vykazují v prvním kvartále roku 2013 útlum.

  Zaměření na zlepšení výsledku
  Bosch bude v roce 2013 pokračovat v opatřeních pro zlepšení výsledku, které již představil v minulém roce. Tam patří pevné vedení rostoucích oblastí a omezování fixních nákladů, investičních výdajů a převzetí jiných společností. Koncem roku 2012 byla podepsána dohoda s podnikovými radami v německých závodech firmy, která umožňuje pružněji reagovat na cyklické výkyvy. Bosch očekává, že zvýšení prodejů přinesou inovativní a užitečné výrobky, obchodní modely na bázi internetu a další rozšíření zahraniční působnosti.

  Tržby v roce 2012: růst o 1.9 procent
  Ve fiskálním roce 2012 se zvýšily tržby společnosti Bosch o 1,9 procent na 52,5 miliard eur. Tržby očištěné od vlivu směnného kurzu byly o 0,8 procent nižší ve srovnání s rokem 2011. S ohledem na příjmy před úroky a zdaněním, Bosch uvádí 2,5 procentní výnos z obratu. Zisk před zdaněním činil 2,8 miliard eur (5,3 procent z tržeb), protože Bosch zaznamenal účetní zisk v hodnotě 1,1 miliard eur z prodeje finanční investice. Výsledek negativně ovlivnily především těžké ztráty divize Solar Energy, související nejen s vysokými vstupními investicemi do projektů zaměřených na růst, ale také slabý rozvoj prodeje. Navíc, vliv úsporných opatření byl zpožděný.

  Celkový počet zaměstnanců mírně vzrostl na 305 900
  V roce 2012 společnost Bosch vzájemně sladila růst počtu zaměstnanců s vývojem prodeje. Celkový počet zaměstnanců se v průběhu roku zvýšil jen mírně, na 305 900 zaměstnanců, což představuje nárůst o 3 400 pozic. Do již existujících oblastí nastoupilo 1 500 nových zaměstnanců, zbývající nárůst o 1 900 je důsledkem vlivu fůzí. Nejvýznamnější nárůst patřil regionu Asie-Pacifik. V Evropě pak počet zaměstnanců mírně poklesl, zatímco v Německu se prakticky nezměnil. To samé platí také pro Severní a Jižní Ameriku. Bosch očekává, že si rok 2013 vyžádá větší počet zaměstnanců, obzvlášť v růstovém regionu Asie-Pacifik. Celkový počet nových učňů v Německu bude zhruba 1 500, podobně jako v roce předchozím.

  S ohledem na výsledky jednotlivých obchodních oblastí řekl finanční ředitel Dr. Stefan Asenkerschbaumer: „Celkový neuspokojivý vývoj tržeb a výsledků zakrývá to, že mnohé divize se ve skutečnosti vyvíjely pozitivně.” V roce 2012 zvýšila největší oblast Automobilová technika své tržby o 2,1 procent na 31,1 miliard eur. Výnos z obratu i zisk před zdaněním se meziročně snížily, a to na 4,5 procenta resp. 1,4 miliardy. Důvodem jsou především významné vstupní investice do elektromobility, navýšení cen surovin a opuštění segmentu výroby základního prvku brzd.

  Propojení vozů pro automatizované a efektivní řízení
  „Cílem vývoje jsou pro Bosch i nadále především bezpečnější auta, která stále více šetří životní prostředí,“ konstatoval Bernd Bohr, předseda Bosch Automotive Group. Bosch vidí velký tržní a prodejní potenciál v oblasti systémů bezpečnosti a asistence řidičům. Více než 5 000 inženýrů neustále pracuje na jejich vylepšení. Právě takové systémy dnes přinášejí zisk zhruba 5 miliard eur. V příštích letech se očekává průměrný meziroční růst o 10 procent. Tento růst bude podporovat nový systém hodnocení bezpečnosti vozidel. Od roku 2014 mohou nová vozidla získat nejvyšší známku pouze za předpokladu, že mají nainstalován alespoň jeden asistenční senzor. Od roku 2 000 vyrobil Bosch již jeden milion radarových senzorů. Dalších 10 milionů přibude do roku 2016. Bosch je přesvědčen, že bezpečná integrace těchto asistenčních funkcí do aut v jednom celku – s jejich senzory, řídícími a výkonovými jednotkami – je silnou stránkou společnosti Bosch.

  Velmi důležitou podmínkou pro vysoce automatizované funkce, jako např. asistent křižovatek, je datová výměna mezi vozidly. „Automatizované řízení bude znamenat propojené řízení v rámci jedné sítě,“ řekl dále Bohr. Právě propojováním automobilových systémů chce Bosch otevřít potenciál pro zlepšování účinnosti a ochrany životního prostředí. Inženýři v současné době pracují na vylepšení mezinárodně oblíbeného systému start-stop. Ten se doplněním funkce „chytré“ navigace změní na asistenta jízdy „bez motoru“ (coasting). Kombinace této zasíťované (networked) technologie a chování řidiče může přinést až 15 procentní úsporu paliva.

  V oblasti pohonů Bosch pracuje na snižování spotřeby a emisí CO2. Další úpravy vznětových a zážehových motorů mohou snížit spotřebu o dalších 20 procent. V roce 2012 prodala společnost Bosch více než 5 milionů systémů s přímým vstřikováním benzínu. Zisk z prodeje těchto systémů se zvýšil o 50 procent.

  Bosch věří, že je připraven na nárůst poptávky po pohonech na CNG, obzvláště v USA. Dodává nejmenší vstřikovač CNG na světě. Navíc také vyrábí flexibilní řídicí jednotky, které je možné přizpůsobit jak benzínovému, tak CNG vstřikování. Význam aktivit v oblasti elektromobility bude i nadále značný. Zhruba 1 000 inženýrů pracuje na vývoji elektrického pohonu. Do konce roku 2014 bude mít firma v sériové výrobě 30 projektů. Bosch odhaduje, že objem trhu pro jízdu na elektrický pohon naroste po roce 2020.

  Stagnace průmyslové techniky – úspěch balících strojů
  Tržby oblasti Průmyslová technika zůstaly v roce 2012 na stejné úrovni 8,0 miliard eur. Zpomalení ekonomiky obzvlášť ovlivnilo divizi Technologie pohonů a řízení. Silný růst v Severní Americe nedokázal vyvážit kolaps v Číně a stagnující Evropu. Divize Obalová technika zaznamenala pozitivní vývoj. Výrobky a služby divize Obalová technika poptával farmaceutický a potravinářský průmysl, který méně podléhá cyklickému kolísání.

  Špatný vývoj trhu, obnovený pokles cen o 40 procent, a jeho zhoršení způsobily divizi Solar Energy ztrátu 1 miliardy eur. Koncem března společnost Bosch oznámila své rozhodnutí přerušit dosavadní aktivity na poli krystalické fotovoltaiky, vzhledem k nejistým budoucím vyhlídkám. Kvůli těmto ztrátám uzavřela oblast Průmyslová technika rok 2012 se záporným ziskem před úroky a zdaněním (EBIT) v hodnotě minus -713 milionů eur. Zatímco divize Technologie pohonů a řízení a Obalová technika zveřejnily kladný výsledek. Nedokázaly však vyvážit zátěž způsobenou divizí Solar Energy.

  Úspěch divize Elektrické nářadí a Termotechnika ve východní Evropě
  V roce 2012 oblast Spotřební zboží a technika budov zaznamenala prodej 13,4 miliard eur, což představuje 2,5 procentní růst. Vzhledem k náhlému poklesu cen na důležitých evropských trzích, mnohdy značnému, poklesl hrubý zisk na 620 milionů eur, ve srovnání s loňskými 730 miliony eur. Divize Elektrické nářadí dokázala oslovit zákazníky inovativním elektrickým nářadím, obzvlášť ve východní Evropě, Asii a Severní Americe. Divize Termotechnika se velmi nadějně vyvíjela v Rusku. Naproti tomu důležité trhy v jižní Evropě zaostaly za původním očekáváním, což ovlivnilo divizi Zabezpečovací systémy. Na druhou stranu, tato divize zaznamenala silný růst v Asii, Turecku a Rusku.

  Neutuchající mezinárodní působnost – vývoj odlišný region od regionu
  V uplynulém fiskálním roce Bosch znovu rozšířil svoji mezinárodní působnost. V roce 2012 byly nově zřízeny pobočky v Bangladéši, Kambodži, Laosu a Myanmaru. Do roku 2014 budou zřízeny další pobočky na Středním východě a v Africe. V těchto regionech společnost za rok 2012 utržila 600 milionů eur. Do roku 2015 by se tato hodnota měla vyšplhat na 1 miliardu eur.

  Tržby v Evropě mírně klesly o 1,9 procent na 29,8 miliard eur. Důvodem byl především téměř neexistující ekonomický růst, jakož i recese v řadě jihoevropských zemí. I v Německu vzrostly tržby pouze nepatrně o 0,9 procenta. Bosch v roce 2012 v Evropě investoval 2 miliardy eur z toho 1,1 miliard eur v Německu. Společnost chce využít růstového potenciálu v Rusku, a proto zde chce do roku 2015 rozšířit své výrobní kapacity. Divize Termotechnika staví nový závod na průmyslové a nástěnné kotle v již existující pobočce v Engels. V Samaře se nyní staví druhá pobočka divize Automobilova technika. V Německu Bosch dokončí do roku 2015 své nové centrum pro výzkum a vývoj a v Renningenu u Stuttgartu. Firma zde investuje více jak 300 milionů eur do nového výzkumného areálu.

  V Severní a Jižní Americe se tržby v roce 2012 výrazně lišily. Díky prudkému nárůstu automobilové výroby vzrostly tržby obzvláště v Severní Americe. V tomto regionu se společnosti Bosch podařilo zvýšit své tržby o 17 procent na 8,2 miliard eur. Oproti tomu v Jižní Americe tržby klesly o 15 procent na 1,9 miliard eur. V následujících letech společnost očekává znatelný růstový potenciál v Jižní i Severní Americe. Proto Bosch v roce 2012 opět v Americe značně investoval. Investiční výdaje vzrostly o 9 procent na 380 milionů eur. Například divize Technologie pohonů a řízení rozšíří svoji pobočku ve Fountain Inn v Jižní Karolíně za účelem výroby hydraulických komponentů pro mobilní aplikace pro americký trh. Mezi další investiční aktivity v Severní Americe patří rozšíření výrobních závodů na vstřikovací technologie pro komerční vozidla a přímé vstřikování benzínu pro vozidla osobní.

  V regionu Asie-Pacifik vzrostly tržby společnosti Bosch o 5,6 procent na přibližně 12,6 miliard eur. Čínská a indická ekonomika, stejně jako jejich tržby, se v roce 2012 vyvíjely méně dynamicky než v předešlých letech. Naproti tomu v jihovýchodní Asii společnost dosáhla dvouciferného růstu. K dosažení svého dlouhodobého cíle v regionu Asie-Pacifik, 30procentního podílu na svých tržbách, investovala společnost asi 780 milionů eur, srovnatelně s předcházejícím rokem. V současné době jsou v Číně rozestavěny dva výrobní závody pro automobilovou techniku. Jeden z nich se nachází v západním čínském městě Čcheng-tu a v létě v něm divize Podvozkové systémy začne vyrábět řídicí brzdové systémy. Ve výrobním závodě Wujin, otevřeném v roce 2012, buduje divize Technologie pohonů a řízení další výzkumné a vývojové centrum.

  Energetika a technika budov – tržby ve výši 8 miliard eur do roku 2020
  Počínaje 1. lednem 2013 Bosch Group rozdělila své obchodní oblasti do čtyř skupin. Divize Zabezpečovací systémy, Termotechnika a Solární energie a také dceřiná společnost Bosch Energy and Building Solution vytvořili obchodní oblast Energetika a technika budov. Společnost Bosch věří, že v energetické účinnosti, modernizování zásobování energie budov, energetickém managementu a izolaci se ukrývá značný potenciál stejně jako v tržbách v této oblasti. Budovy tvoří zhruba 40 procent celosvětové poptávky po energiích. „Pomocí inteligentní sítě a inteligentního řízení energie a tepla je možné v komerčních budovách ušetřit až 20 procent nákladů na energie,“ řekl Dr. Stefan Hartung, člen představenstva Bosch zodpovědný za nově vzniklou obchodní oblast.

  Vlastníkům bytových a komerčních budov nabízí Bosch nejen technologie, jako kondenzační kotle řízené lambda sondou a moderní kombinované kogenerační jednotky, ale také služby. Mezi takové patří energetické poradenství, systémy řízení vytápění a zabezpečení a služby spojené s energetickým managementem. „Decentralizované energetické sítě jsou základem pro úspěšný přesun na alternativní formy energie,“ řekl Hartung. Bosch očekává, že tato nová obchodní oblast, která v roce 2012 utržila
  5 miliard eur, každoročně poroste o 8 procent a do roku 2020 dosáhne 8miliardových tržeb.

  Značné investice do budoucnosti společnosti
  V roce 2012 investoval Bosch na 4,8 miliard eur do výzkumu a vývoje. Z těchto výdajů šlo 45 procent na ekologické produkty a téměř 20 procent na produkty pro bezpečnost a zdraví. Celosvětový počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji vzrostl na 42 800. V samotném regionu Asie-Pacifik je ve výzkumu a vývoji zaměstnáno 13 800 lidí. V polovině roku 2013 spojí společnost zaměstnance po celém světě pomocí platformy „Bosch Connect“, založené na principu sociálních médií. „Tato nová metoda spolupráce nám umožní zkrátit procesy, vytvářet rychleji nápady a uvést inovace do praxe mnohem účinněji,“ řekl Denner.

  Investiční výdaje společnosti v roce 2012 dosáhly na 3,2 miliard eur. Celkově tedy Bosch Group v loňském roce vložila 8 miliard eur do své budoucnosti. Na akvizice a investice vynaložil v roce 2012 Bosch kolem 1,5 miliard eur, což je o 1,1 miliard eur více než v předchozím roce. Většina akvizičních aktivit byla v divizích Automobilová technika – aftermarket a Obalová technika.

  Široký záběr základem nových obchodních modelů
  Bosch bude i nadále důsledně pokračovat ve své vymezené strategii – se systémy pro ochranu životního prostředí, pro energetickou účinnost, pro bezpečnost. Společnost plánuje otevřít ještě více oblastí podnikání v rámci internetu věcí a služeb. Denner má za to, že Bosch je pro to v ideální pozici díky svému hardwaru, softwaru a know-how v senzorové technologii a také díky svému rozmanitému portfoliu. Předpokládá, že propojení těchto kompetencí povede k nepřetržitému proudu nových řešení, které zvýší kvalitu života. „Široký záběr společnosti Bosch nebyl nikdy tak cenný jako v době “propojeného“ života (connected life),“ řekl Denner.

  Poznámka o ukončení poměrné konsolidace:
  Vzhledem ke změnám v účetních pravidlech nebude již nadále Bosch zahrnovat podniky se společnou 50% majetkovou účastí do konsolidované uzávěrky. Místo toho budou výsledky Bosch Group obsahovat poměrný zisk těchto podniků po zdanění. Ukončení poměrné konsolidace také ovlivní celkový finanční výsledek a počet zaměstnanců. Při uplatnění tohoto pravidla pro rok 2012 dosáhly tržby 45,6 miliard eur.

  Více informací, fotografie a video materiál jsou k dispozici online na stránkách
  Bosch Media Service


  Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Více než 306 000 zaměstnanců dosáhlo v roce 2012 obratu v hodnotě 52,5 miliard eur. Se začátkem roku 2013 se činnost Bosch Group rozdělila do čtyř oblastí: Automobilová technika, Energetika a technika budov, Průmyslová technika a Spotřební zboží. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a více než 360 dceřiných a regionálních společností ve více než 50 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů je společnost Bosch zastoupena ve zhruba 150 zemích. Tento celosvětový svazek vývojových, výrobních a odbytových firem je předpokladem pro další růst. V roce 2012 Bosch investoval přibližně 4,8 miliard eur do vývoje a výzkumu a celosvětově přihlásil přes 4 800 patentů. Výrobky a služby Bosch zlepšují kvalitu života tím, že přinášejí nejen inovativní, ale také užitečná a fascinující řešení. Díky tomu společnost Bosch celosvětově nabízí technologie, které jsou „Stvořené pro život“.

  Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861 - 1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 92 % majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.
  www.bosch.com, www.bosch.cz, www.bosch.de

  PI 8014 RB - duben 2013

  *)  Obrázky ve formátu JPEG otevřené v prohlížeči mohou být uloženy na pevný disk stisknutím pravého tlačítka myši na ploše obrázku a výběrem "Uložit obrázek jako...", popř. "Save Image as".


 • Skok na vrchol stránkynahoru